logo dbpedia

DBpedia do galego

A versión en lingua galega da DBpedia forma parte do esforzo de internacionalización DBpedia co obxectivo de manter datos estruturados obtidos a partir da Wikipedia. DBpedia

A lingua galega na web semántica

DBpedia supón o esforzo dunha ampla comunidade para extraer información estruturada da Wikipedia para que estea dispoñíbel na web. DBpedia permite realizar consultas sofisticadas contra os datos da Wikipedia e conectar outros conxuntos de datos da rede cos datos da Wikipedia. A intención é ofrecer doadamente a extraordinaria cantidade de información procedente Wikipedia para a súa reutilización en formas novas e interesantes, co fin de inspirar novos mecanismos para a vinculación semántica dos datos e darlle unha maior perspectiva á experiencia de navegación.

O desenvolvemento da DBpedia do galego lévana a cabo o Seminario de Lingüística Informática e o Grupo TALG da Universidade de Vigo.

Lodview e Lodlive
Lodview LodLive

LodLive e lodview son plataformas para a publicación de datos RDF consonte os estándares para Linked Open Data.

Lodview   LodLive
DBpedia Spotlight
DBpedia Spotlight

DBpedia Spotlight é unha ferramenta que anota automaticamente as mencións a recursos da DBpedia a partir de textos.

DBpedia Spotlight