logo dbpedia

DBpedia do galego

A versión en lingua galega da DBpedia forma parte do esforzo de internacionalización DBpedia co obxectivo de manter datos estruturados obtidos a partir da Wikipedia. DBpedia

Exemplos de consultas

As consultas á DBpedia do galego poden realizarse realízanse a través dun punto de acceso mediante a linguaxe de consulta SPARQL grazas a un servidor Virtuoso. Deseguido amósanse diversos exemplos de uso de SPARQL co fin de ilustrar as variadas posibilidades que ofrece esta linguaxe de interrogación para obter valiosas respostas a cuestións de interese a partir dos datos da DBpedia da nosa lingua.

Exemplo 1

Dramaturg@s galeg@s

Procurar a lista de escritor@s da DBpedia que usen o galego como lingua de escrita e escriban obras de teatro.

 

SELECT DISTINCT ?uri 
WHERE {
   ?uri  <http://gl.dbpedia.org/property/linguaDaEscrita> <http://gl.dbpedia.org/resource/Lingua_galega> . 
   ?uri <http://gl.dbpedia.org/property/xéneros> <http://gl.dbpedia.org/resource/Teatro> .
}

Ver os resultados

Exemplo 2

Poetas homenaxead@s

Procurar a lista de poetas homenaxed@s no Día das Letras Galegas. A relación skos:broader permite incluír na consulta os recursos das subcategorías da Categoría:Poetas_de_Galicia. Precisamos facelo porque poetas como Rosalía_de_Castro ou Valentín Lamas Carvajal son na Galipedia unha subcategoría da Categoría:Poetas_de_Galicia (véxase aquí).

 

PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/>

SELECT distinct ?poeta WHERE
{
{ ?poeta dcterms:subject <http://gl.dbpedia.org/resource/Categoría:Poetas_de_Galicia> }

UNION 

{ ?poeta dcterms:subject ?categoria .

?categoria skos:broader <http://gl.dbpedia.org/resource/Categoría:Poetas_de_Galicia> } .

?poeta dbpedia-owl:title "Día das Letras Galegas"@gl
}  

Ver os resultados

 

Na resposta a esta consulta hai homenaxead@s que non son poetas (Manuel Murguía), e poetas homenaxead@s que non están na lista (Afonso X). O problema é que, na Galipedia, Murguía está incluído na Categoría:Poetas_de_Galicia e Afonso X non está categorizado nin como poeta. Manuel Murguía aparece como poeta polos poemas que publicou, que aparecen indicados no corpo do artigo, aínda que non fose recoñecido como tal. Afonso X non aparece porque era poeta, pero non galego (aínda que parte da súa obra fose en galego).

 

Exemplo 3

O galego por concello

Facer unha listaxe dos concellos de Galiza ordenados pola porcentaxe de falantes de galego.

 

PREFIX dbp-gl: <http://gl.dbpedia.org/property/>
PREFIX dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/>
 
SELECT DISTINCT str(?label) AS ?concello str(?comar) AS ?comarca str(?prov) AS ?provincia str(?pob) AS ?poboacion fn:concat(?falantes, " %") AS ?galegofalantes 
WHERE {
	?resource dbpedia-owl:galicianSpeakersPercentage ?falantes .
	?resource dbp-gl:comarca ?comar .
	?resource dbp-gl:provincia ?prov .
	?resource dbp-gl:poboación ?pob .
	?resource rdfs:label ?label .
}
ORDER BY DESC(?falantes)

Ver os resultados

Exemplo 4

Ríos de Galiza

Cales son os ríos máis longos de Galicia? Ordenar os ríos galegos pola súa lonxitude.

 

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

SELECT DISTINCT str(?label) as ?nome, xsd:integer(?lonxitude) AS ?km WHERE {

{ ?rio ?property <http://gl.dbpedia.org/resource/Categoría:Ríos_de_Galicia> }

UNION

{ ?rio ?property <http://gl.dbpedia.org/resource/Categoría:Río_Miño> } .

?rio   rdfs:label ?label.

?rio <http://gl.dbpedia.org/property/lonxitude> ?lonxitude .

FILTER(datatype(?lonxitude) = <http://dbpedia.org/datatype/kilometre> ) .

}
ORDER BY DESC(?km)

Ver os resultados

Exemplo 5

Director@s de filmes

Director@s de filmes rodados en Galiza e estreados en 2004.

 

PREFIX dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>

SELECT DISTINCT *  WHERE {

?peli dcterms:subject <http://gl.dbpedia.org/resource/Categoría:Filmes_rodados_en_Galicia> .

?peli dcterms:subject <http://gl.dbpedia.org/resource/Categoría:Cine_2004> .

?peli dbpedia-owl:director ?direccion .
}

Ver os resultados

Exemplo 6

Ríos do mundo

Cales son os ríos máis longos do mundo? Ordenar os ríos da DBpedia pola súa lonxitude.

 

PREFIX dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

SELECT DISTINCT str(?label) as ?nome, xsd:integer(?lonxitude) AS ?km WHERE {

?rio rdf:type dbpedia-owl:River .

?rio   rdfs:label ?label.

?rio <http://gl.dbpedia.org/property/lonxitude> ?lonxitude .

FILTER(datatype(?lonxitude) = <http://dbpedia.org/datatype/kilometre> ) .

}
ORDER BY DESC(?km)

Ver os resultados